Dawid Dąbal

Podpredsjednik upravnoga odbora, direktor programskog paketa FlexSim

Stručnjak za tehnologije virtualnog modeliranja, simulacije, optimizacije i vizualizacije podržan od softvera FlexSim 3D Simulation.

Posjeduje Certifikat za simulatora poslovnih procesa, Certifikat za savjetnika za simulaciju poslovnog procesa, Certifikat za savjetnika za optimizaciju procesa, koje izdaje FlexSim Software Products, Inc.

Instruktor na svim razinama modeliranja, obučen od proizvođača FlexSima. Bogato iskustvo stekao je u brojnim različitim granama.

e-mail: dawid.dabal@flexsim.pl

telefon: +48781126998