Jerzy Mikulik

Veleposlanik FlexSima

Izvanredni profesor na Fakultetu za menadžment Sveučilišta za znanost i tehnologiju u Krakovu, voditelj Odjela za inženjerstvo upravljanja i Laboratorija za automatizaciju procesa, specijalist u području inteligentne gradnje, automatizacije zgrada i upravljanja sigurnošću. Primjer je osobe koja integrira znanstvenu zajednicu u poslovno okruženje, pružajući osnovu za njihovu uspješnu suradnju.

Veleposlanik FlexSima na Fakultetu za menadžment na svom sveučilištu, gdje je odgovoran za širenje znanja o simulacijskom modeliranju među studentima i doktorantima. Poslovni partner tvrtke FlexSim InterMarium, koordinator mnogih projekata, uključujući područje inženjerstva cestovnog prometa i modeliranje procesa evakuacije.