Natalia Witkowska-Cempel

Direktor marketinga i odnosa sa javnošću

Specijalist za izgradnju dugotrajnih i uspješnih poslovnih odnosa. Voditeljica je tima ljudi koji brinu o najvažnijim ljudima u našoj tvrtki – našim klijentima.