Knjige i usluge

Udžbenik: Applied Simulation (Primijenjena simulacija)

njiga o simulacijskoj tehnologiji i njezinoj primjeni u gospodarstvu, priznatog stručnjaka, prof. A. Greenwood.

FlexSim tečajevi

Kompletan i fleksibilan program osposobljavanja koji vas priprema za rad sa simulacijskim softverom FlexSim. Ponuda je prilagođena potrebama i mogućnostima klijenta.

Usluge savjetovanja i modeliranja

Usluge najviše razine u simulacijskom modeliranju i optimizaciji procesa, posvećene mnogim različitim industrijama.