Kemijska industrija

Kemijska, petrokemijska i rafinerijska industrija ključni su sektori globalne ekonomije. Povećavajući konkurentski pritisak koji prevladava u industriji prisiljava njegova poduzeća da traže uštede povezane s obje aktivnosti koje podržavaju proces distribucije, kao i optimizaciju proizvodnih procesa. Softver FlexSim zajedno s dodatkom FloWorks omogućuje analizu, modeliranje, simulaciju i vizualizaciju kontinuiranih procesa koji se događaju u tim industrijama.

FlexSim vam može pomoći u:

  • modeliranje i analiza protoka plina i nafte u cjevovodima,
  • modeliranje i optimizacija kanala za distribuciju tekućeg goriva,
  • modeliranje i simulacija procesa miješanja tekućina,
  • modeliranje i analiza protoka električne energije u elektroenergetskim mrežama.

 

Dopustite nam da vam pokažemo snagu simulacije s FlexSimom!