Građevinska industrija

Građevinska djelatnost, zajedno sa svojim tehnikama, kontinuirano se razvija od zore vremena. Zajedno s gospodarstvom i razvojem novih tehnologija, uz neprestano rastuće troškove građevinskog materijala i parcela, porasla je potreba za optimizacijom prostora predviđenog za planiranu investiciju, uzimajući u obzir sve aspekte koji se odnose na osiguravanje sigurnosti krajnjeg korisnika. Softver za simulaciju 3D FlexSim omogućuje vam analizu različitih dostupnih konfiguracija raspoređivanja korištenih resursa i optimizaciju njihovog izgleda.

 

FlexSim vam može pomoći u:

  • analiza propusnog kapaciteta hodnika i staza,
  • simulacija i pojednostavljivanje postupka evakuacije,
  • modeliranje i optimizacija mjesta pristaništa i rampi za istovar,
  • analiza i optimizacija položaja parkirnih mjesta, stubišta itd.

 

Dopustite nam da vam pokažemo snagu simulacije s FlexSimom!