Zdravstvo

Ograničeni, visoko specijalizirani ljudski resursi, potreba za brzim odgovorom na promjene i kontinuirano poboljšanje postupaka – izazovi su svakodnevnog života u zdravstvu.
FlexSim HealthCare pruža veliku podršku u stotinama odluka koje se svakodnevno donose.

Na području borbe za zdravlje i život pacijenata nema mjesta za pogreške i gubljenje vremena. FlexSim Healthcare omogućuje vam bolje planiranje postupka pružanja usluge pacijentima, optimalno organiziranje rada medicinskog osoblja i točno odražavanje funkcioniranja medicinske ustanove.

Korištenje FlexSim Healthcare koristi i pacijentima i medicinskom osoblju.

FlexSim vam može pomoći u:

  • optimizacija korištenja soba u bolnici,
  • poboljšanje procesa evakuacije,
  • optimizacija procesa preseljenja bolnice,
  • optimizacija prometa vozila u prostorijama bolnice,
  • simulacija planiranih investicija.

 

Dopustite nam da vam pokažemo snagu simulacije s FlexSimom!