Logistika događaja

Organizacija događaja zahtijeva izuzetno pažljivu pripremu za ponašanje sudionika u standardnim i nestandardnim situacijama koje je moguće predvidjeti. Simulacija pješačkog prometa najbolji je odgovor na zabrinutost organizatora.

FlexSim vam može pomoći u:

  • analiza propusnog kapaciteta sigurnosne zone nadzora,
  • analiza i optimizacija postupka evakuacije iz javnih objekata,
  • analiza logistike pješaka,
  • oznaka za najbolje mjesto za masovna događanja.

 

Dopustite nam da vam pokažemo snagu simulacije s FlexSimom!