FloWorks

Je li moguće simulirati kontinuirane procese?

To je moguće pomoću FloWorksa - moćnog proširenja FlexSim koje omogućuje analizu i optimizaciju kontinuiranih procesa. FloWorks je potpuno novi pristup, kombinirajući diskretne događaje i kontinuirane procese u proračune kontinuiranih događaja. Ovaj pristup uključuje modeliranje kontinuiranih procesa kao mreže protoka.

Što se može simulirati?

FloWorks se koristi za modeliranje opskrbnog lanca, kemijskih postrojenja, proizvodnje hrane i bilo koje druge industrije u kojoj je osnova djelovanja masa, protok tekućine ili plina.

Uz pomoć FloWorksa možete simulirati bilo koju vrstu protoka - od kemijskih procesa, preko proizvodnih linija do električnih mreža. Ako se samo tok može definirati kao linearan, FloWorks vam omogućuje brzu i točnu integraciju procesa u diskretni model.

Podrška donositeljima odluka

FloWorks vam omogućuje donošenje najbolje odluke o ulaganju simulacijom i analizom alternativnih rješenja. Omogućuje predviđanje utjecaja neizvjesnosti, kvarova, pa čak i vremena na pravovremenost proizvodnje i isporuke.

.

Potpuna integracija s FlexSim -om

Modeli FloWorks izrađeni su na isti način kao standardni FlexSim modeli, koristeći drag & drop tehniku ​​i korisničko sučelje.

Isprobajte softver FloWorks bez ikakvih troškova i steknite prednost znanjem!

Isprobajte besplatno Pridružite se webinaru