Industrijska proizvodnja

Industrijska proizvodnja područje je koje zahtijeva kontinuirano poboljšanje kako bi se osigurala najviša kvaliteta i narudžbe koje se popunjavaju po pojedinim punktovima. Problem raspoređivanja, provjere Kaizen prijedloga te dileme oko odgovarajuće alokacije ograničenih resursa samo su primjeri izazova koje riješava FlexSim.

FlexSim vam može pomoći u:

  • analiza opterećenja proizvodne linije,
  • procjena adekvatnosti implementacije robotske proizvodne linije,
  • analiza veličine zaliha u opskrbnom lancu,
  • optimizacija linije za bojanje,
  • usmjeravanje proizvodnog toka,
  • postupak opskrbe radnih mjesta sirovinama i komponentama,
  • analiza i optimizacija radnog opterećenja operatera,
  • testiranje KAIZEN poboljšanja,
  • procjena utjecaja Lean optimizacije.
  • the production line load analysis,

 

Dopustite nam da vam pokažemo snagu simulacije s FlexSimom!